​​​پروژه های انجام شده توسط رایان نور تدبیر

​​​​​​​1)  نقشه برداری و تصویربرداری هوایی آزاد راه قم-راهجرد
2) نقشه برداری و تصویربرداری هوایی آزاد راه کنار گذرجنوبی قم
3) نقشه برداری و تصویربرداری هوایی آزاد راه کنارگذر شمالی قم
​​​4) نقشه برداری و تصویربرداری هوایی آزاد راه آمل-قائمشهر​​​​​​​
5) پایش و شناسایی زیستگاه ها و تعیین وضعیت سلامت اکوسیستم ها
6) پایش و تهیه نقشه کاربری اراضی و تغییرات و تعارضات در بستر تالاب ها 
​​​​​​​7) طراحی سامانه ارزیابی نوع کشت، تنش آبی،سطح کشت
8) طراحی سامانه های نوین آبیاری و تولید مولتی روتر سمپاش
9) طراحی سنسورهای حرارتی، رطوبتی

​​​​​​​