پایش ماهواره‌ای رطوبت خاک در سطح کشور

 

پایش ماهواره‌ای رطوبت خاک در سطح کشور که از طریق داده‌های سنجش از دور ماهواره SMAP به دست آمده، نشان می دهد که رطوبت خاک در ۵ ماه اخیر، تنها در ۳ استان افزایش داشته است.

 

رطوبت خاک یکی از مهمترین پارامترهای موجود در چرخه جهانی آب، مطالعات منابع آب و آبخیزداری است و این پارامتر، نقش مهمی در پیش بینی‌های اقلیمی و مدیریت برخی از مخاطرات مانند خشکسالی و سیل ایفا می‌کند.

در سال‌های اخیر روش‌های نوین متعددی مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای جهت برآورد و مدل سازی رطوبت خاک توسعه داده شده‌اند که این اطلاعات می‌توانند به سازمان‌های متولی مدیریت بحران کمک قابل توجهی کنند.

از این رو اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران، با پایش داده‌های ماهواره‌ای سنجش از دور، تغییرات رطوبت خاک استان‌های کشور را بررسی کرده است.

در این بررسی، رطوبت خاک عمقی در استان‌های مختلف کشور با استفاده از ماهواره SMAP (Soil Moisture Active Passive) با قدرت تفکیک مکانی ۳۶ کیلومتر در دوره زمانی اول مهرماه تا اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال ۱۳۹۸ اندازه‌گیری شده است.

مشاهدات تصاویر ماهواره‌ای از این پایش، نشان می‌دهد که ۳ استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و ایلام تنها استان‌هایی هستند که به ترتیب با میزان ۱۵۸، ۱۲ و ۹ درصد با افزایش رطوبت خاک مواجه بوده‌اند.

در سایر استان‌ها کاهش رطوبت خاک مشاهده می‌شود. به نحوی که ۳ استان بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان به ترتیب با مقادیر ۳۷، ۴۰ و ۴۵ درصد بیشترین میزان کاهش رطوبت را در ۵ ماه اخیر نسبت به سال قبل داشته‌اند.

 

در جداول زیر میزان رطوبت عمقی خاک استان‌ها در دوره زمانی مهر تا بهمن سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ مقایسه شده است.

 

 

 

 

نقشه تغییرات رطوبت خاک استان‌ها در دوره زمانی مهر تا بهمن در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

 

 

 

منبع خبر : 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور