پایش غلظت دی اکسید نیتروژن کشور ایران و استان تهران در 5 اسفند 1399

 

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در تاریخ 5 اسفند ماه 1399 برای کشور اندازه گیری شد. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 33.6 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استان های تهران ،البرز، اصفهان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی مشاهده می شود.


میزان دی اکسید نیتروژن در اتمسفر کشور


با پردازش تصاویر ماهواره ای Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در تاریخ 5 اسفند ماه 1399 برای استان تهران اندازه گیری شد. متوسط غلظت آلاینده NO2 در حدود 225 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهر تهران، شمیرانات و پردیس مشاهده می شود. میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در سطح استان نسبت به روز گذشته (4 اسفند) حدود 12 درصد کاهش داشته است. متوسط غلظت این آلاینده در تاریخ 4 اسفند 1399 در حدود 258 میکرو مول بر متر مربع بوده است.


میزان دی اکسید نیتروژن در اتمسفر استان تهران

 

منبع خبر : سازمان فضایی ایران