​یکپارچه سازی سیستم ها

بر اساس تجربه طولانی مدت، پیشرفت های خود و همکاری نزدیک با تولید کنندگان پیشرو، راه حل های سفارشی ارائه می دهیم.

خدمات ما :

- برنامه ریزی و مشاوره برای برنامه های کاربردی کوچک ، متوسط و بزرگ
- تامین المان های حسگر
- مهندسی گیمبال و پایه سنسور
- کالیبراسیون و همگام سازی سیستم (سیستم های چند دوربینی)
- ادغام کل سیستم نقشه برداری در هواپیما
- نرم افزار مدیریت پرواز
- آموزش و پشتیبانی​​​​​​​
تجربه و تخصص :
برنامه‌ریزی CAD، سنجش از دور، کامپوزیت‌های کربن، ریزپردازنده‌ها، رابط‌های هوایی، اصلاح هواپیما، تجربه عملی در نقشه‌برداری و پس پردازش.