دوره آموزش فتوگرامتری 


در این دوره به آموزش علم فتوگرامتری یا تصویر سنجی پرداخته می شود که در دو بخش آموزش تصویر برداری با پهپاد و آموزش تجزیه و تحلیل تصاویر با نرم افزار های تخصصی رشته نقشه برداری تفکیک شده است .​​​​​​​
​​​​​​​


​​​​​​​خلاصه ای از فتوگرامتری :

تصویرسنجی یا فتوگرامتری دانش و فناوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته‌شده یا حسگرهای دیگر از طریق اندازه‌گیری و پردازش و تحلیل و نمایش آن‌ها است.​​​​​​​

ثبت نام دوره فتوگرامتری