دوربین ها :


ما از دوربین های هوایی فاز یک استفاده می کنیم:

RGB: 150 مگاپیکسل / 50 میلی متر / عرض 55 درجه
NIR: 100 مگاپیکسل / 50 میلی متر / عرض 55 درجه (720-1000 نانومتر)
وضوح: 7.5 سانتی متر bei 1000 m AGL
اندازه هر تصویر 0.65 گیگابایت (4 کانال، 16 بیت)
کالیبراسیون دوربین ها در دو مرحله آزمایشگاهی و بینایی انجام شد. ماشه هر دو دوربین توسط چند نفر از ما کنترل شده است.