​مجموعه داده های ارائه شده 

 دیتا های بزرگ rayanmap.ir

​مجموعه اولویت داده ها

ادامه مطلب

​​اطلاعات 

ادامه مطلب

داده های دولتی

نقشه کاداستر املاک

زیستگاه های طبیعی با اهمیت

نقشه های با دقت بالا(هوایی)

مجموعه داده های مکانی مرجع

جدیدترین نقشه 

داده های کاداستر زمین های دولتی محافظت شده

داده های میراث فرهنگی

نام مکان های ایران

حدود اداری و آدرس

داده های کاداستر جنگل

کشتزار ها

داده های عمق سنج داخلی

پایگاه داده های احیای اراضی و آبگرفتگی

شبکه توزیع برق 

​​باز کردن داده ها

خدمات ما

سیستم مدیریت اطلاعات مکانی

مواد ژئودتیک و نقشه کشی

طرح های پروژه پایش سرزمین

نام مکان ها

خدمات اطلاعات زمین

 زمین های خالی دولتی

تطبیق داده های اندازه گیری با مجموعه داده ها​​​​​​​

.

بررسی وتحلیل داده های ماهواره ای

.

تصویب نقشه های توپوگرافی در مقیاس بزرگ وطرح های شبکه مهندسی

ارایه داده های کاداستر املاک ومستغلات

تجزیه وتحلیل وارزیابی زمین

سیستم موقعیت یابی

سرویس اطلاعات نادیده گرفته شده زمین

.
.
.
.
.

آموزش ها

​مرورگر ​​​​​​​ نقشه

​نقشه های من

مشخصات ارتفاعی

نقشه های تعبیه شده

تحلیل داده ها

مقایسه نقشه

ارجاع جغرافیایی

اندازه گیری ومسیریابی

گزارش خطا

نقشه های شهرداری ها

مناطق مورد انتظار تحت پوشش شبکه های تلفن همراه

نقشه تعاملی مزارع کشاورزی ارگانیک

شخصی سازی کنید​​​​​​​

خدمات جستجو، مشاهده، دانلود و تبدیل که به راحتی در سایر سیستم های اطلاعاتی ادغام می شوند.

ابزار

راه حل های پیچیده که شامل ابزارهای مختلف، خدمات داده های مکانی و رابط های کار با نقشه ها می باشد​​​​​​​

برنامه های کاربردی​​​​​​​

جستجوی تعاملی، تجزیه و تحلیل داده ها و راه حل های دیگر که می تواند در برنامه های کاربردی دیگر استفاده شود.​​​​​​​

سکو

راه حل های پلتفرم SaaS و خدمات میزبانی شده​​​​​​​